POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.OSK-TRAFAS.PL

 

POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

 

 • Serwis - strona internetowa: www.osk-trafas.pl zarządzana przez Administratora, oferująca treści związane szkoleniem kandydatów na kierowców organizowanym przez Ośrodek Szkolenia kierowców - Jerzy Trafas z siedzibą w Obornikach ul. Rzemieślnicza 9.

 • Użytkownik - każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. W przypadku korzystania z Serwisu przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych Administrator domniemywa, że osoba ta uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na takie korzystanie.

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Dotyczy to imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu oraz wszystkich powiązanych informacji, które otrzymujemy podczas kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem e-mail, telefonu oraz formularza na stronie serwisu. Nie dotyczy to danych statystycznych pozyskiwanych w trakcie odwiedzin naszej strony, które nie mogą być bezpośrednio powiązane z żadną osobą.

 • Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;

 

OBOWIĄZYWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 24 maja 2018 r. i ma na celu realizację obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO oraz ustalenie zasad zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Ośrodek Szkolenia Kierowców - Jerzy Trafas ul. Rzemieślnicza 9; 64-600 Oborniki (dalej Administrator).

Osobą odpowiedzialną za dane osobowe Użytkownika jest Kierownik OSK tj. Pan Remigiusz Trafas z którym można się skontaktować pod numerem telefonu +48 601845251 lub po adresem e-mail: remigiusztrafas@wp.pl

 

 

W JAKICH CELACH I NA JAKI CZAS PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

 

Cel: Kontakt z Użytkownikiem w celu wymiany informacji związanych z prowadzonym przez Administratora szkoleniem kandydatów na kierowców.

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail podany w formularzu umieszczonym na stronie serwisu.

Czas przetwarzania danych: dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania danych osobowych i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

 

Uzyskane dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane podmiotom trzecim, są tylko przetwarzane w celu kontaktu handlowego. Dostęp do danych osobowych Użytkownika ma tylko właściciel oraz kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców - Jerzy Trafas ul. Rzemieślnicza 9; 64-600 Oborniki.

 

JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ DANYCH OSOBOWYCH?

 

 • Prawo do cofnięcia zgody: Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 • prawo dostępu do treści swoich danych;

 • prawo do sprostowania swoich danych;

 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do usunięcia danych w szczególności, gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył, jak również żądać, aby dane osobowe zostały przesłane do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

 

Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkownika były bezpieczne. Serwis korzysta z technologii podnoszących bezpieczeństwo m.in. szyfrowanie transmisji danych, programy antywirusowe. Adresy e-mail oraz numery telefonów zapisywane są na urządzeniach elektronicznych do których dostęp jest zabezpieczony hasłem. Staramy się systematycznie unowocześniać rozwiązania techniczne i organizacyjne ochrony danych, w szczególności Administrator zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

 

JAK DOKONUJEMY ZMIAN W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

 

O wszelkich zmianach w Polityce Prywatności informujemy przez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie Serwisu w zakładce „Aktualności”.

 

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

 

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, np reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 2. Cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

  3. tworzenia statystyk,

  4. utrzymania sesji Użytkownika,.

 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 4. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

  Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie.

 7. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

 8. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT:.

 

ul.Rzemieślnicza 9

64-600 Oborniki Wlkp

 

 

Trafas Remigiusz: 601 845 251

(Kierownik OSK)

 

 

Zadzwoń lub wyślij SMS

 

o treści "KURS", a my oddzwonimy udzielając niezbędnych informacji

 

 

 

e-mail:

remigiusztrafas@wp.pl

 

 

W tytule prosimy wpisać:

"zapytanie - prawo jazdy"

 

 

 

skype: raptor7506

 

 

Aktualizacja strony:

08.05.2024r.

 

 

 

Znajdź nas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się na egzamin przez

internet

 

Tutaj zarezerwujesz termin egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz wniesiesz opłatę egzaminacyjną

 

 

 

 

Zapisz się >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW - JERZY I REMIGIUSZ TRAFAS